ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: Παρατείνεται η Δράση Επιχορήγησης Δορυφορικής Πρόσβασης των Μόνιμων Κατοίκων του νησιού

187

Από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων ανακοινώνεται παράταση στη δράση: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης» (ΦΕΚ Β/1203/2017).

Συγκεκριμένα η προθεσμία υπαγωγής των δικαιούχων στη δράση: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης» (ΦΕΚ Β/1203/2017), η οποία έληγε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3543/31.10.2017 Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την 31/01/2018, παρατείνεται για δύο (2) μήνες ακόμα, ήτοι μέχρι και την 31/03/2018.