Πρόσληψη οδηγού για το τρενάκι της Ξάνθης

317

Ο Δήμος Ξάνθης ύστερα από την υπ’ αριθ. 350/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των περιοδικών αναγκών λειτουργίας του τουριστικού τρένου του Δήμου κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης (Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία, τηλ: 25410 28398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι του γραφείου: Κρασούλης Ηλίας και Παπαδόπουλος Ιωάννης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (Πλατεία Δημοκρατίας) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofxanthi.gr και συγκεκριμένα από τις 24/01/2018 έως 02/02/2018.

Διαβάστε εδώ παρακάτω την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ