Έβρος: Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

70

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 13.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

3. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης (ΤΣΚοιΔ) και Σχεδίου Σύστασης Δικτύου Κοινωνικών Φορέων Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με τίτλο «Δικτύωση Φορέων και Προοπτικές κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης» στις 14.02.2018 και έγκριση των δαπανών.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2018-2019».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου

6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

7. Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης «Θεοδώρεια 2018» από το Δήμο Ορεστιάδας (21-25.02.2018) και έγκριση των δαπανών.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση του 1ου παραμεθόριου Ελληνοβουλγαρικού τουρνουά φιλίας ποδοσφαίρου από το Δήμο Ορεστιάδας στις 18.02.2018 και έγκριση των δαπανών.
Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου

9. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη» σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού για το έργο: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 368/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας (αποπεράτωση)».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας (αποπεράτωση)».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15. Έγκριση παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα» και αντικατάστασή του.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας