Αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης μέχρι 3 Ιουλίου

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες συμπολιτών μας να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους δωρεάν στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς Ξάνθης για 8η συνεχή χρονιά, ενημερώνει όλες τις μητέρες που έχουν παιδιά από 8 μηνών έως την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, πως η διαδικασία ένταξης στη δράση, για το σχολικό έτος Σεπτέμβριος 2018-Ιούλιος 2019 διαρκεί από τις 14-06-2018 έως και την 3η Ιουλίου 2018.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι τροποποιημένη για φέτος, για αυτό το λόγο καλούμε όλες τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες να ενημερωθούν σωστά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 14-06-2018 ΕΩΣ 03-07-2018
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22-07-2018
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 23-07-2018 ΕΩΣ 25-07-2018
  • ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29-07-2018
  • ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 29-07-2018 ΕΩΣ 03-09-2018

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2541072888, οδός: Βενιζέλου 30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr.