Ενημέρωση λειτουργίας υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ξάνθης για αποφυγή διασποράς του COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/4829/02.11.2020, από 03/11/2020 η εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητήριο Ξάνθης γίνεται αυστηρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

  • E-mail : litsa@ebex.gr , συναλλαγή για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ & Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ & Επιμελητηρίου και ΥΜΣ
  • E-mail : marina@ebex.gr , συναλλαγή για Ατομικές Επιχειρήσεις – ΟΕ & ΕΕ, Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ & Επιμελητηρίου, Συνδρομές.
  • E-mail: info@ebex.gr , ebex@otenet.gr , για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση & συναλλαγή
  • Τηλέφωνα: 2541022533, 2541025105

Τα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στο URL: https://ebex.gr/pages/details/30/mitroou

Το Επιμελητήριο Ξάνθης διαθέτει σύνδεση με την πλατφόρμα υπηρεσιών CITIBILL και προσφέρει τη νέα υπηρεσία αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού, «e-ραντεβού».

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη. Επιλέγοντας από το μενού της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Ξάνθης στο https://ebex.gr/, «Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «e-ραντεβού», ο χρήστης μεταφέρεται αυτομάτως στη φόρμα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού με το Επιμελητήριο Ξάνθης.