Δώθηκε στην κυκλοφορία το πρόγραμμα των ΘΛΕ [PDF]

94

Στην κυκλοφορία δόθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης, το πρόγραμμα των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών και του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού.

Ξεφυλλίστε το παρακάτω: