Κι άλλη βιομηχανία κλείνει το εργοστάσιό της – Πόσοι μένουν άνεργοι

83

Η Frigoglass προχωρά στο κλείσιμο της μονάδας παραγωγής της στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της, με στόχο τη βελτίωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς της.

Η Frigoglass είχε ήδη υλοποιήσει αρκετές πρωτοβουλίες όπως πρόγραμμα εθελουσίας συνταξιοδότησης, πρόγραμμα εναλλαγής θέσεων εργασίας, μειώσεις των μισθών και μεταφορά μέρους της παράγωγης σε μια προσπάθεια μετατροπής του εργοστασίου της Κάτω Αχαΐας σε πιο οικονομικά αποδοτικό επίπεδο.

Ωστόσο αυτές οι πρωτοβουλίες απέτυχαν. Ο Όμιλος στοχεύει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους υπαλλήλους του στο εργοστάσιο της στην Πάτρα. Να σημειωθεί ότι η μονάδα απασχολούσε γύρω στα 90 άτομα και παρήγαγε εξειδικευμένους ψυκτικούς θαλάμους οικιακής χρήσης και μερικές κατηγορίες ανταλλακτικών ψυγείων.