Ετήσιες μεταθέσεις 2019: Ποιες κοινοποιήθηκαν στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς

199

Σύμφωνα με πληροφορίες του infolive.gr στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς έχουν ήδη κοινοποιηθεί οι παρακάτω ετήσιες μεταθέσεις Στελεχών:

1. Ετήσιες μεταθέσεις Ανωτέρων Αξιωματικών γενικών θέσεων.

2. Ετήσιες μεταθέσεις Κατωτέρων Αξιωματικών γενικών θέσεων.

3. Ετήσιες μεταθέσεις Ανθυπασπιστών γενικών θέσεων.

Ευχόμαστε σε όσους μετατίθενται καλή δύναμη και καλή μετάθεση.